Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Sáng 17-10, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham sự của 448 đại biểu, đại diện cho trên 193.000 đảng viên ở tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 1
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc Đại hôi, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thông tin trong nhiệm kỳ vừa qua tỉnh nhà vừa có những thuận lợi vừa gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của Nghệ An đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 2
Các đại biểu và khách mời thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An là Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh.

Chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là mong muốn của Trung ương, của đồng bào, đồng chí cả nước đối với Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu”. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 3
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. 

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân đoàn kết, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các cơ quan nhà nước tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các mặt văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên; công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo khá toàn diện trên các nội dung, lĩnh vực.

Cũng theo Báo cáo, kinh tế tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ qua phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,20%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt hơn 44 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An ảnh 4
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày Báo cáo chính trị Đại hội. 

Cơ cấu kinh tế của Nghệ An tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 314.000 tỉ đồng, tăng hơn 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghệ An vẫn còn một số khuyết điểm như trong việc thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực còn chậm so với yêu cầu; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu còn chậm; năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh, tích lũy từ nội bộ nền kinh tế còn thấp, một số chỉ tiêu chủ yếu khó đạt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, lao động thiếu việc làm còn nhiều, đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. An ninh trật tự một số nơi thuộc vùng đặc thù, tội phạm ma túy còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa tốt; cải cách hành chính hiệu quả chưa cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế...

Chính phủ sẽ không quy định khung giá đất

Chính phủ sẽ không quy định khung giá đất

(PLO)- Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về chính sách đất đai vừa được ban hành có điểm mới là bỏ khung gia đất của Chính phủ, nhưng giữ bảng giá đất của địa phương.