Danh sách các trường ĐH-CĐ tuyển nguyện vọng bổ sung

Trong số này nhiều trường thiếu hàng nghìn chỉ tiêu như ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội thiếu 4.200 chỉ tiêu ĐH. Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội thiếu 1.800 chỉ tiêu.

Đa phần các trường nhận xét tuyển nguyện vọng bổ sung đều lấy từ mức 15 điểm trở lên đối với bậc ĐH và 12 trở lên đối với bậc CĐ.

Danh sách các trường ĐH phía Bắc tuyển nguyện vọng bổ sung xem tại đây.

Danh sách các trường ĐH phía Nam tuyển nguyện vọng bổ sung xem tại đây

Danh sách các trường CĐ phía Bắc tuyển nguyện vọng bổ sung xem tại đây

Danh sách các trường CĐ phía Nam tuyển nguyện vọng bổ sung xem tại đây.