Đào tạo chứng chỉ sư phạm trở lại sau 7 năm tạm dừng

Theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên (GV) tiểu học, THCS, THPT, từ ngày 22-5, sẽ cho phép các cơ sở được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lại sau bảy năm tạm dừng hoạt động này.

Chương trình sẽ là căn cứ để các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành GV các cấp học.

Cụ thể, việc đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để trở thành GV tiểu học sẽ chỉ áp dụng với những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học âm nhạc, mỹ thuật, tin học, công nghệ, giáo dục thể chất, ngoại ngữ. Đây cũng là những môn học đang thiếu GV ở bậc tiểu học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình gồm 35 tín chỉ, trong đó có 31 tín chỉ bắt buộc và bốn tín chỉ tự chọn.

Việc đào tạo chứng chỉ cho người có nguyện vọng trở thành GV THCS, THPT là những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn của cấp học THCS, THPT. Chương trình đào tạo có thời lượng 34 tín chỉ, gồm 17 tín chỉ học phần chung và 17 tín chỉ cho mỗi nhánh THCS, THPT.

Mục tiêu đào tạo là sau khi hoàn thành chương trình, người học có phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở giáo dục phổ thông sẽ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục ở các nhà trường.

Trước đó, năm 2014 Bộ GD&ĐT đã ra Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT về việc tạm dừng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành GV THPT.

Việc tiếp tục đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dựa trên đề nghị của cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm bổ sung đội ngũ GV cho ngành.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến cuối năm 2020, cả nước còn thiếu gần 90.000 GV ở tất cả bậc học, từ mầm non đến tiểu học, THCS và THPT.

Trong số đó, bậc mầm non có số lượng GV thiếu nhiều nhất với 45.718 người, chiếm hơn một nửa. Tiếp đến là bậc tiểu học thiếu trên 20.000 GV, bậc THCS thiếu gần 13.400 GV, bậc THPT thiếu trên 9.300 GV.

Thiếu số lượng GV lớn ở một số môn học nhưng ngành giáo dục cũng đang thừa trên 16.000 GV; trong đó bậc THCS là gần 8.500 GV, tiểu học gần 6.800 GV, THPT trên 1.000 GV.