Đấu giá biển số xe: Cần hành lang pháp lý rõ ràng

(PLO)-  Thông tin về xây dựng dự thảo Nghị quyết liên quan đến đấu giá biển số xe đã thu hút được sự quan tâm của dư luận và giới chuyên gia. Các chuyên gia pháp lý đều ủng hộ việc đấu giá để có được biển số đẹp nhưng cần phân định rõ các quyền của người trúng đấu giá trước khi triển khai thí điểm. Luật sư Nguyễn Minh Tường - Đoàn Luật sư TP.HCM có những chia sẻ về vấn đề này.
Có nên áp dụng chế định 'bồi thẩm đoàn'?

Có nên áp dụng chế định 'bồi thẩm đoàn'?

(PLO)- Những hạn chế, vướng mắc của chế định hội thẩm nhân dân đặt ra vấn đề về việc cần nghiên cứu, sửa đổi về hoàn thiện cơ chế xét xử của tòa án hiện nay.