Đề nghị tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách cho TP.HCM

Tại hội nghị, bà Đoàn Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong TP, đề nghị tăng thêm ứng viên người ngoài Đảng vì theo dự kiến chỉ có ba ứng viên là ít. Nhiều ĐB cũng đề nghị tăng số lượng cơ cấu ĐB tự ứng cử cao hơn so với hai người như trong dự kiến.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cho rằng trung ương giới thiệu 14 ứng viên về TP là quá nhiều. Ông đề nghị chỉ giảm số ứng viên từ trung ương giới thiệu và tăng số ĐB địa phương lên, bởi vì ĐB ở địa phương mới sâu sát hết những tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân TP.

Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP, cho rằng cần tăng số ĐB chuyên trách cho TP.HCM lên bốn thay vì hai như cơ cấu. Theo bà Khánh, với một đô thị đặc biệt như TP.HCM rất cần những ĐB đi sâu, am hiểu các lĩnh vực, phản ánh trung thực tình hình để QH cho quyết sách phù hợp với thực tế cuộc sống người dân.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh cho biết: Dự kiến phân bổ số lượng ĐBQH khóa XIV tại TP.HCM được bầu là 30 ĐB. Trong đó có 16 ĐB ở TP, 14 ĐB do trung ương giới thiệu.

Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để bầu ĐBQH khóa XIV như sau: Số ứng viên TP.HCM giới thiệu là 46 người (bầu ra 16 ĐBQH), ứng viên trung ương là 14 người, ứng viên cơ quan tư pháp ba người, ĐB tự ứng cử hai người…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm