Đề nghị Trung Quốc tôn trọng lợi ích trên biển của Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản VN do ông Võ Văn Thưởng (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương) làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản TQ do ông Hoàng Khôn Minh (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương) làm trưởng đoàn.

Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày. Tại các phiên thảo luận, đại biểu hai bên tập trung trao đổi, chia sẻ những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

Trước đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã có những cuộc gặp với nhiều lãnh đạo cấp cao của TQ. Tại các buổi này, về vấn đề trên biển, ông  Võ Văn Thưởng đề nghị TQ tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của VN trên biển theo luật pháp quốc tế…