Đề thi môn văn: Khó lấy điểm cao

Đề thi môn văn: Khó lấy điểm cao

(PLO)- Đề thi văn sẽ dễ lấy điểm 6, điểm 7 nhưng để đạt điểm cao hơn thì đỏi hỏi học sinh phải biết viết, có kỹ năng truyền đạt, cách thể hiện bài tốt.