'Đất nước' của Nguyễn Khoa Điềm vào đề Văn THPT 2020

PLO giới thiệu cùng bạn đọc đề thi môn ngữ văn kỳ thi THPT 2020. 

Đề thi năm nay có 2 phần, phần đọc hiểu về trân trọng cuộc sống mỗi ngày, rất dễ liên hệ đến tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay và một phần phân tích tư tưởng Đất nước của nhân dân trong một đoạn trích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. 

Đề thi môn ngữ văn kỳ thi THPT năm 2020

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm