Dễ thở nhờ lùi lộ trình siết vốn ngắn hạn cho vay dài hạn

NHNN vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019 quy định các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2020.

Theo đó, tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn sẽ được gia hạn lên đến 1 năm so với qui định hiện tại.

Cụ thể, tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn hiện là 40% sẽ được áp dụng đến hết ngày 30-9-2021 là 40%; từ ngày 1-10-2021 đến hết ngày 30-9-2022 là 37%; từ ngày 1-10-2022 đến hết 30-9-2023 là 34% và lùi dần về mức 30% kể từ ngày 1-10-2023 là 30%.

So với thông tư 22 chưa sửa đổi, hiện NHNN đã lùi lộ trình áp dụng tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên đến 1 năm.

NHNN cho biết, việc lùi lộ trình siết tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ giúp duy trì cho các chính sách ưu đãi lãi suất ổn định cho khách hàng nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trong bản thuyết minh dự thảo thông tư, NHNN cho rằng: “Việc xem xét lùi lộ trình đối với tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn là cần thiết, để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19”.