Đề xuất 5 giải pháp để 'dẹp' tiêu cực thu phí đỗ xe lòng đường

Nhằm chấn chỉnh công tác thu phí sử dụng lòng đường theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16-3-2018 của HĐND TP, Sở GTVT có những đề nghị như sau:

Thứ nhất, Sở đề nghị Viettel TP.HCM-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội khẩn trương rà soát, vận hành hệ thống camera giám sát, ghi nhận và tổng hợp các dữ liệu liên quan đến mọi hoạt động tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô.

Thứ hai, đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong rà soát nội dung phản ánh của các cơ quan báo, đài và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các cá nhân, tổ chức cố ý làm sai quy định.

Đối với các tuyến đường không tổ chức thu phí có hành vi cản trở, xâm hại tài sản, tính mạng, đề nghị công ty ghi nhận tổng hợp báo cáo với cơ quan chính quyền. Sau đó, công ty thực hiện ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ mạng viễn thông qua đầu số 1008.

Thứ ba, Sở đề nghị Công an TP, UBND quận 1, quận 5, quận 10 chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật các đối tượng đã có hành vi xâm hại, đe dọa tính mạng, tài sản của người đỗ xe tại những vị trí Nhà nước cho phép. Tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm, theo đó phản hồi cho cơ quan báo, đài biết để hỗ trợ thông tin.

Thứ tư, yêu cầu Thanh tra Sở GTVT tăng cường kiểm tra, xử lý theo chức năng các hành vi vi phạm tên đường bộ đang khai thác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô và các tuyến lân cận.

Cuối cùng, Sở GTVT giao trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tiếp tục rà soát lại hệ thống tín hiệu giao thông đường bộ trên 22 tuyến đường cho phép sử dụng thu phí lòng đường. Đảm bảo đúng và đủ theo quy định để các lực lượng chức năng có đầy đủ căn cứ xử lý các vi phạm.

Tuyến metro số 5 đã có cam kết tài trợ

Tuyến metro số 5 đã có cam kết tài trợ

(PLO)- Ban quản lý Đường sắt đô thị (ĐSĐT) TP.HCM (MAUR) vừa có báo cáo gửi Sở KH&ĐT TP về tình hình triển khai Nghị quyết 13/2012 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.