Đề xuất 5 hoạt chất được đấu thầu tập trung quốc gia

Danh mục này được đề xuất gồm năm hoạt chất: Levofloxacin (500 mg); Meropenem (500 mg/1 g); Ceftriaxon (1 g); Cefepim (1 g); Cefoperazon + sulbactam (500 mg + 500 mg).

Dự thảo nêu rõ danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia phải đảm bảo việc đáp ứng các thuốc cần mua sắm với số lượng lớn hoặc được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước. Thuốc được đấu thầu tập trung phải có tỉ trọng sử dụng lớn về số lượng và giá trị sử dụng nhiều trong chi phí khám chữa bệnh BHYT. Thuốc có nhiều số đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo dạng bào chế, nhà sản xuất, có ít nhất từ ba cơ sở cung cấp trở lên. Các thuốc lựa chọn là các thuốc kháng sinh. Số lượng mặt hàng thuốc đưa vào danh mục phải phù hợp với năng lực, khả năng tổ chức đấu thầu của đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia và tính chất triển khai thí điểm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm