Đề xuất giảm giá vé qua BOT Xa lộ Hà Nội

Đề xuất giảm giá vé qua BOT Xa lộ Hà Nội

(PLO)- Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), Chủ đầu tư BOT Xa lộ Hà Nội vừa đề xuất UBND TP.HCM giảm giá vé cho các phương tiện khi đi qua BOT Xa lộ Hà Nội.