Đề xuất lập đội phòng cháy, chữa cháy tại khu công nghiệp

Bộ Công an đang tiến hành lấy ý kiến góp ý dự Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, dự thảo dự kiến ngoài các cơ sở phải lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (Cơ sở hạt nhân; cảng hàng không, cảng biển; Cơ sở khai thác và chế biến dầu mỏ, khí đốt...) thì các cơ sở sau cũng phải thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành:

- Khu công nghiệp có diện tích từ 50 héc ta trở lên và khu công nghệ cao.

- Kho dự trữ quốc gia.
- Kho dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ có trữ lượng 100.000 m3 trở lên, kho tồn chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng có trữ lượng 10.000 m3 trở lên, cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu có tổng sản lượng 200.000 tấn/năm trở lên.
- Nhà máy thuỷ điện có công suất từ 300 MW trở lên, nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện có công suất từ 200MW trở lên.
- Cơ sở sản xuất giấy 35.000 tấn/năm trở lên, cơ sở sản xuất phân đạm 180.000 tấn/năm trở lên.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư còn quy định về tiêu chí xác định khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao khi có một trong hai tiêu chí sau:

- Có từ 50 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy trở lên, trong đó có từ 05 cơ sở nguy hiểm cháy, nổ hoặc có cơ sở sản xuất, bảo quản hóa chất nguy hiểm cháy, nổ.
- Có làng nghề sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy.

Dự thảo thông tư được lấy ý kiến đến hết ngày 29-8-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm