Đề xuất mới về trang phục, phù hiệu hải quan

Nghị định này thay thế Nghị định 10/2005/NĐ-CP là cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập.

Dự thảo đề xuất bổ sung các quy định về biển tên, dấu hiệu đặc trưng của phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan như màu sắc, quy cách đặt biển số, vị trí gắn cờ hiệu, đèn hiệu… của tàu thuyền, canô, xuồng máy, ô tô tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về trang phục hải quan như bỏ lễ phục đối với áo ngắn tay, thay đổi màu sắc trang phục xuân hè từ màu xanh da trời thành màu xanh đen (cùng màu trang phục thu đông); thay đổi trang phục cho lực lượng chống buôn lậu (chuyển từ trang phục đang dùng chung cho tất cả công chức, viên chức hải quan sang trang phục đặc thù cho lực lượng chống buôn lậu)...