Đề xuất thêm năm BV tuyến cuối

Sở đề xuất phân công cho BV Hùng Vương cùng BV Từ Dũ chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực sản phụ khoa cho miền Nam, Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Bốn BV còn lại thực hiện chỉ đạo tuyến chuyên khoa nội cho khu vực miền Nam, Tây Nguyên. Cả năm BV này hiện nay đang thực hiện chỉ đạo tuyến cho các BV của thành phố rất tốt.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc giao nhiệm vụ cho các BV trên về hỗ trợ tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm tải cho BV tuyến trên, đồng thời phát triển chuyên môn kỹ thuật tại đơn vị.

Trong những năm qua, các BV tuyến cuối như Ung bướu, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Bệnh nhiệt đới, Chấn thương Chỉnh hình, Từ Dũ… đã thực hiện chỉ đạo tuyến cho BV các tỉnh, thành thành công rất nhiều kỹ thuật trong sản khoa, nhi khoa, chấn thương chỉnh hình, nhiễm… góp phần vào việc cứu sống bệnh nhân, giảm chi phí và giảm tải đáng kể cho tuyến trên.

DUY TÍNH