Đến năm 2021 phải giảm 400.000 biên chế

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Do vậy, ông Thưởng đề nghị các đại biểu đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết.

Sau đó, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết 18 về một số vấn đề “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ông Chính cho rằng mặc dù đã có nhiều đợt kiện toàn, sắp xếp nhưng tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị vẫn còn nhiều khuyết điểm và chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đáp ứng đề ra. Bộ máy nhà nước, chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, nhất là đầu mối bên trong của các cơ quan, hệ thống chính trị ngày càng phình ra. Tính đến tháng 6-2017, số bộ và cơ quan ngang bộ ổn định so với nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, đầu mối bên trong thuộc bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương, địa phương tăng nhanh.

Về biên chế, ông Chính cho rằng mục tiêu của nghị quyết là từ nay đến năm 2021 phải giảm 10% biên chế. “Nếu vậy thì chúng ta giảm được 400.000 biên chế và giảm chi tiêu thường xuyên khoảng 5%, tương đương 45.000 tỉ đồng. Nếu giảm được như vậy thì chúng ta làm sân bay Long Thành cũng nhẹ nhàng thôi” - ông Chính phân tích một kịch bản sáng sủa nếu thực hiện đúng như nghị quyết đề ra.

Nhưng từ thực tế hai năm qua lại đi ngược lại. “Theo Nghị quyết 39 mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau hai năm phải giảm 140.000-150.000 người, thực tế không giảm được mà còn tăng thêm 96.000 người. Đây là một mâu thuẫn” - ông Chính nói.

Từ đó, ông Chính đặt câu hỏi: “Trong những năm qua có ai bị kỷ luật vì để tăng biên chế, có ai được khen vì giảm biên chế thành công hay không?”. Hỏi xong rồi ông tự trả lời: “Chúng tôi rà soát thì chưa thấy ai được khen, chưa thấy ai bị kỷ luật. Chủ trương của Đảng mà khi thực hiện không có khen, có chê, có kỷ luật thì rất khó. Xu hướng chung vẫn là xin tăng biên chế. Vì sao vậy? Vì tăng biên chế thì được tăng ngân sách chi thường xuyên” - ông Chính nói.

Theo chương trình làm việc, sáng nay (30-11), hội nghị sẽ kết thúc sau 1,5 ngày làm việc.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, cả nước có 42 tổng cục, tăng hai lần so với năm 2011; có 826 cục, vụ thuộc tổng cục (tăng 4,7% so với năm 2011) và 7.280 phòng trong tổng cục (tăng 4,7%); 750 vụ, cục và tương đương trực thuộc bộ (tăng 13,6%), 3.970 phòng trong cục và tương đương trực thuộc bộ (tăng 13%)… Số liệu này cho thấy đơn vị tổng cục, cục, vụ, phòng đều tăng.  
Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.