ĐH An Giang chính thức thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM

Theo đó, Trường ĐH An Giang sẽ chính thức là trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM thay vì trực thuộc UBND tỉnh An Giang như trước.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo giao UBND tỉnh An Giang phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM và các cơ quan liên quan chỉ đạo ĐH An Giang thực hiện bàn giao nhân sự, bộ máy tổ chức, tài chính tài sản cho ĐH Quốc gia TP.HCM quản lý, tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được biết ĐH An Giang trước đây trực thuộc UBND tỉnh An Giang nhưng tỉnh không còn đủ ngân sách để duy trì nên đã có thông tin trường được các công ty mua lại.

Trước tình trạng này,  ĐH Quốc gia TP.HCM đã dự kiến có các giai đoạn để dần đưa trường này về làm thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM từ cuối năm 2017, lộ trình đến năm 2022. Dự kiến đến năm 2025 ĐH An Giang trở thành đơn vị đảm bảo chi thường xuyên và tự đảm bảo chi đầu tư vào năm 2030.

Theo thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, trường này sẽ tiếp nhận tất cả bộ máy của ĐH An Giang gồm tám khoa, hai bộ môn, sáu trung tâm, chín phòng, ban chức năng… Đặc biệt, trong đó có cả Trường Phổ thông thực hành sư phạm - ĐH An Giang.

Như vậy, tính đến nay ĐH Quốc gia TP.HCM có bảy trường đại học thành viên (Bách khoa, Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế-Luật, Công nghệ thông tin, Quốc tế và ĐH An Giang), một khoa trực thuộc (khoa Y) và một phân hiệu trực thuộc tại Bến Tre.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm