Di tích hầm D67 nhận hiện vật từ gia đình các tướng lĩnh

Gia đình Đại tướng-Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ, Đại tướng-Bộ trưởng Quốc phòng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng-Đô đốc Hải quân nhân dân Việt Nam Giáp Văn Cương... đã trao tài liệu, hiện vật cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội. Đây là các tài liệu để chỉnh lý bổ sung di tích Cách mạng kháng chiến nhà và hầm D67 trong khu trung tâm hoàng thành Thăng Long.

Nhà và hầm D67 (xây dựng năm 1967) là tổng hành dinh của Quân đội nhân dân Việt Nam suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây đã diễn ra nhiều hội nghị quan trọng, trong đó có cuộc họp bàn kế hoạch thống nhất đất nước (18-12-1974 đến 8-1-1975).

V.THỊNH

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.