Điều chuyển bến thủy nội địa từ Cảng vụ đường thủy

Trước mắt, Sở GTVT TP được giao lập kế hoạch thực hiện duy tu, bảo trì 11 bến thủy này để đảm bảo an toàn, mỹ quan và khai thác hiệu quả tài sản.

Khi lập đề án, đơn vị được giao quản lý, khai thác 11 bến thủy cần nghiên cứu nhiều phương thức để việc khai thác này đạt hiệu quả tối ưu. Từ đó tạo nguồn thu cho ngân sách nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác phục vụ vận chuyển hành khách bằng đường thủy.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm