Điều kiện để lao động tự do nhận tiền hỗ trợ bởi dịch

Vừa qua, tôi được biết Nhà nước đã có gói hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) tự do mất việc do dịch bệnh. Xin hỏi, trường hợp của tôi có nhận được hỗ trợ không? Nếu có, thủ tục ra sao?

Bạn đọc Nguyễn Văn Đô (nguyendo…@gmail.com)

Luật sư Lại Thị Thanh Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Ngày 24-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định 15/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các chế độ quy định tại quyết định này được áp dụng từ ngày 1-4-2020.

Theo Quyết định 15/2020, NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, lao động tự do bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và thấp hơn 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Thời gian lao động tự do bị mất thu nhập là từ ngày 1-4 đến 30-6-2020.

Thứ hai, cư trú hợp pháp tại địa phương.

Thứ ba, lao động tự do làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô hai bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Lao động tự do gửi đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu đến UBND cấp xã. Trường hợp NLĐ đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú nhưng có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, TP trực thuộc trung ương thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú.

Trong năm ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ. UBND cấp xã công khai danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ trong hai ngày làm việc và gửi danh sách đến UBND cấp huyện. 

Trong hai ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, trình danh sách cho UBND cấp tỉnh. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong ba ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.