Điều tra tài sản bất thường so với thu nhập

Trong nghị trình tuần này, QH cũng sẽ thảo luận một số dự án luật quan trọng như Luật Giá, Luật Giám định tư pháp, Luật Quảng cáo, Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Theo dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013 thì vào năm này, QH sẽ thông qua rất nhiều đạo luật quan trọng ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống như: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng - PCTN (sửa đổi)… Đặc biệt, một đạo luật mới hoàn toàn là Luật Tiếp công dân cũng sẽ được QH thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm 2013.

Liên quan đến việc sửa đổi Luật PCTN 2005, bản thuyết minh của Ủy ban Thường vụ QH cho rằng để khắc phục những bất cập của Luật PCTN 2005, luật này sẽ được sửa đổi theo hướng quy định xử lý hình sự đối với hành vi đưa và nhận tiền hoặc lợi ích vật chất khác có liên quan đến công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế vì mục đích vụ lợi; bổ sung hành vi tham nhũng trong khu vực tư về tội danh đưa, nhận hối lộ và tham ô tài sản trong khu vực tư; bổ sung quy định pháp nhân là chủ thể của hành vi tham nhũng; quy định xử lý hành vi làm giàu bất hợp pháp của công chức nếu có tài sản tăng lên đáng kể so với thu nhập.

KB

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.