DN bị rủi ro gì khi lỡ nhập ô tô có bản đồ vi phạm chủ quyền?

(PLO)- Từ nay, các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô có bản đồ vi phạm chủ quyền bị tạm dừng hiệu lực, thu hồi giấy phép kinh doanh. Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ đối mặt với những rủi ro dưới đây.

DN bị rủi ro gì khi lỡ nhập ô tô có bản đồ vi phạm chủ quyền? ảnh 1