Cụ thể, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm giảm số lượng hành khách đi tàu, nên công ty thay đổi lịch chạy tàu TP.HCM đi Nha Trang, Phan Thiết.

Đối với tàu SNT2, tuyến TP.HCM đi Nha Trang theo lịch mới sẽ chạy các ngày thứ 5, 6 hằng tuần kể từ ngày 9-8. Ngược lại, tàu SNT1 tuyến Nha Trang đi TP.HCM chạy các ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần kể từ 10-8.

Cũng tuyến TP.HCM đi Nha Trang, công ty cho tạm dừng chạy tàu SNT4 các ngày 5,7,12,13,14-8; tàu SNT6 ngày 14-8; tàu SNT3 các ngày 9,15,16-8; tàu SNT5 các ngày 6,13,16-8.

Đối với tuyến TP.HCM đi Phan Thiết: Tạm dừng chạy tàu SPT1 xuất phát tại TP.HCM, SPT2 xuất phát tại Phan Thiết các ngày 5,6,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26,27-8.

Theo đó, công ty này cũng tạm dừng một số tàu trên tuyến này. Cụ thể, tạm dừng chạy tàu SPT4 các ngày 8,15-8; tàu SPT3 các ngày 9,16-8.

Hành khách có vé đi trên các đoàn tàu đã tạm ngưng có thể liên hệ nhà ga để trả lại vé (không mất phí).