Cụ thể, qua tình hình thực tế triển khai Luật GTĐB tại TP, UBND TP ghi nhận một số quy định chưa hợp với thực tế ở các đô thị lớn.

Theo đó, Điều 18 Luật GTĐB quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường bộ như sau: “Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác”. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều tài xế đối phó lực lượng chức năng bằng cách nổ máy xe hoặc cho rằng “đang thực hiện công việc khác”. Điều này gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm và là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.

Đồng thời, tại điểm b khoản 2 Điều 37 Luật GTĐB quy định “chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý”. Song đến nay chưa có quy định cụ thể nội dung về tổ chức giao thông trên các hệ thống đường. Do đó, quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

UBND TP cũng cho rằng một số quy định về trật tự an toàn GTĐB của Công ước Vienna 1968 mà Việt Nam tham gia chưa được luật hóa vào Luật GTĐB hiện hành.

Điển hình, tại khoản 2 Điều 9 quy định ô tô phải có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong ô tô phải thắt dây an toàn. Trong khi đó, Công ước Vienna lại quy định việc thắt dây an toàn là bắt buộc đối với người lái xe và hành khách đi trên phương tiện cơ giới ngồi tại những chỗ có trang bị dây đeo an toàn.

Trước tình hình trên, UBND TP kiến nghị Bộ GTVT sớm trình thông qua dự thảo đề cương sửa đổi, bổ sung Luật GTĐB cho phù hợp với tình hình mới.

Cụ thể, TP.HCM cho rằng cần lưu ý một số nội dung như sau: Quy định rõ về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông và công tác xử phạt vi phạm hành chính, nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện.

Ngoài ra, cần quy định rõ hơn về thẩm quyền tổ chức giao thông. Đồng thời quy định mở về thẩm quyền quản lý nhà nước về giao thông đô thị trong lĩnh vực tổ chức giao thông, vận tải, khí thải, quy định về biển số… cho chủ tịch UBND TP (loại đô thị đặc biệt).

Bên cạnh đó, xem xét, bổ sung quy định về áp dụng tiêu chuẩn khí thải và kiểm soát khí thải đối với mô tô, xe máy nhằm hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.

Đồng thời, nghiên cứu, bổ sung quy định bắt buộc chủ phương tiện tham gia giao thông phải có một tài khoản để phục vụ công tác xử phạt các vi phạm trong lĩnh vực giao thông (xử phạt tự động).