Cụ thể, dựa trên kết quả nghiên cứu của Đề án “Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP.HCM - Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020”, Sở VH-TT cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố có 38 tên dường không chính xác.

“Để có thêm cơ sở khoa học báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP xem xét điều chỉnh lại cho chính xác, sở đã lấy ý kiến Hội Khoa học lịch sử thành phố về 38 tên đường này” - báo cáo của Sở VH-TT TP gửi TP nêu.

Theo đó, có bốn lý do sai tên đường được liệt kê. Thứ nhất là tên nhân vật lịch sử sai tên so với quyết định đặt tên đường của UBND TP, trường hợp này có 5 tên đường sai.

Cụ thể, tên Bùi Hữu Diện là tên trên bảng tên đường hiện nay (quyết định của ủy ban là Bùi Hữu Diên), tương tự Đoàn Minh Triết (tên đúng là Đoàn Triết Minh), Đỗ Quang Cơ (tên đúng là Đỗ Cơ Quang), Nguyễn Chánh Sắc (tên đúng là Nguyễn Chánh Sắt), Nguyễn Trọng Trí (tên đúng là Nguyễn Trọng Trì).

Các trường hợp này Sở VH-TT đề xuất TP chỉ đạo Sở GTVT điều chỉnh lại bảng tên đường cho đúng với tên nhân vật lịch sử trong các quyết định đặt tên đường.

Thứ hai là quyết định của UBND TP sai họ tên của nhân vật lịch sử, trường hợp này có sáu tên đường sai.

Cụ thể, tên theo quyết định UBND TP là Dương Tự Quán (tên đúng là Dương Tụ Quán), tương tự là Hoàng Xuân Hoành (tên đúng Hoàng Xuân Hành), Lê Đình Quản (tên đúng Nguyễn Đình Quản), Phạm Thị Hối (tên đúng Phan Thị Hối), Phan Khiêm Ích (tên đúng Phạm Khiêm Ích), Raymondienne (tên đúng Raymonde Dien).

TP.HCM có 38 tên đường không chính xác  - ảnh 1
Đường Nguyễn Thiệp (tên đường đúng là Nguyễn Thiếp). Ảnh: zingnews

Về sáu tên đường trên, Sở VH-TT đề nghị TP xem xét điều chỉnh họ tên cho đúng với tên nhân vật lịch sử.

Thứ ba là họ tên các nhân vật lịch sử được đặt tên đường không chính xác cần điều chỉnh cho đúng. Có tám tên đường sai trong trường hợp này là Hoàng Đức Tương (tên đúng là Hoàng Đức Lương), Kha Vạn Cân (tên đúng Kha Vạng Cân), Lương Nhữ Học (tên đúng Lương Như Học), Nguyễn Duy Dương (tên đúng Võ Duy Dương).... Các tên đường này Sở đề xuất thông qua Hội đồng nhân dân về việc đổi tên đường cho đúng.

Thứ tư là các nhân vật lịch sử gọi theo phương ngữ và lệ kỵ húy (một tục lệ gọi tên khác). Trường hợp này có 19 tên đường là Đoàn Như Hài (tên gọi khác là Đoàn Nhữ Hài), tương tự Hà Tôn Quyền (Hà Tôn Quyền), Hồ Huấn Nghiệp (Hồ Huân Nghiệp), Ký Hòa (Chí Hòa), Lê Đại Hành (Lê Hoàn, Lê Đại Hành tên thật là Lê Hoàn), Lê Thánh Tôn (Lê Thánh Tông), Ngô Thời Nhiệm (Ngô Thì Nhậm), Nguyễn Siêu (Nguyễn Văn Siêu), Nguyễn Thiệp (Nguyễn Thiếp)... 

Với các tên sai ở trường hợp thứ tư, Sở VH-TT đề xuất giữ nguyên tên đường để hạn chế tối đa việc xáo trộn, thay đổi tên đường gây ảnh hưởng đến người dân.

Riêng đối với đường Trương Đình Hợi sở đề nghị xem xét thay tên khác vì trong lịch sử không có nhân vật lịch sử mang tên này và ở quận 8 đã có đường Trương Đình Hội.