Ngày 11-10, UBND tỉnh Hậu Giang triển khai cấp giấy đi đường ra, vào tỉnh bằng hình thức trực tuyến để tạo thuận lợi cho DN và cá nhân.

Theo đó, từ ngày 13-10, người dân, DN chỉ cần truy cập vào vào cổng dịch vụ công tỉnh Hậu Giang tại website: https://dichvucong.haugiang.gov.vn để đăng ký giấy đi đường ra, vào tỉnh. 

 Xin giấy đi đường ra vào tỉnh Hậu Giang bằng online - ảnh 1
Giao diện cổng dịch vụ công đăng ký giấy đi đường ra vào Hậu Giang.

Tại đây, sau khi đăng nhập thành công, người dân, DN chọn cơ quan quản lý là “Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang”, kế đến chọn thủ tục “Đăng ký cấp giấy đi đường”. Sau đó chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ (nơi người dân, DN cư trú) và đính kèm đầy đủ thành phần hồ sơ

Hồ sơ gồm đơn đề nghị cấp giấy đi đường (tải tại đây), bản chụp CMND hoặc CCCD và bản chụp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh. Thời gian xử lý cấp giấy đi đường trong một ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ, kể cả thời gian xử lý liên thông từ tỉnh đến huyện, xã.

Kết quả trả lời là công văn của UBND tỉnh dưới hình thức bản điện tử có ký số được gửi trực tiếp vào tài khoản Cổng dịch công của người dân đã nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua địa chỉ email người dân, DN đã cung cấp. Kết quả này cũng được gửi đồng thời tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ cũng như các cơ quan ngoài tỉnh có liên quan.

Trường hợp người dân, DN không có điện thoại thông minh, thiết bị kết nối Internet có thể nhận kết quả giấy là bản in từ kết quả điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã nơi đã nộp hồ sơ.