Thời hạn của CMND và CCCD không giống nhau.  Ảnh: TUYẾN PHAN

Làm sao để biết CMND hay CCCD đã quá hạn?

(PLO)- Đối với CMND sẽ hết hạn sau 15 năm kể từ ngày cấp. Đối với thẻ CCCD dựa vào ngày ghi trên mặt trước của thẻ hoặc dựa vào độ tuổi để xác định thời điểm hết hạn.
Bắt đầu học tiếng Anh từ tuổi nào là tốt nhất?

Bắt đầu học tiếng Anh từ tuổi nào là tốt nhất?

Vì sự chậm tiến của chương trình dạy - học tiếng Anh ở phổ thông, cộng với  sự đi xuống của chất lượng các trung tâm và số lương quá ít của các cơ sở có chút chất lượng khiến cho các phụ huynh quyết định "vào cuộc".
Hà Nội có bao nhiêu người bán dâm?

Hà Nội có bao nhiêu người bán dâm?

(PLO) - Độ tuổi trung bình của phụ nữ bán dâm tại đây đang được trẻ hóa (<18 tuổi – 50), kể cả phụ nữ làm việc ngoài đường phố cũng có độ tuổi trẻ.