Độ tuổi thi vào trường năng khiếu thể dục thể thao

Từ ngày 27- 4, Thông tư 07/2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao có hiệu lực.

Theo đó, Thông tư 07 quy định đối tượng tuyển sinh vào trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao (TDTT) là học sinh có độ tuổi từ 6 tuổi đến 15 tuổi, hoàn thành chương trình giáo dục theo độ tuổi, cấp học tương ứng.

Ngoài ra, học sinh phải có sức khoẻ, thể hình, đạo đức tốt, học lực từ trung bình trở lên, có năng khiếu TDTT và có nguyện vọng phát triển tài năng thể thao cống hiến cho sự nghiệp thể thao quốc gia. Đồng thời, khi học sinh thi tuyển phải được sự đồng ý của gia đình và đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia thi tuyển vào trường phổ thông năng khiếu TDTT theo các môn thể thao sở trường.

Thông tư 07 được thay thế Quyết định 32/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước đây, Quyết định 32/2003 quy định độ tuổi tuyển sinh vào lớp năng khiếu thể dục thể thao tuyển học sinh bắt đầu tập các môn thể dục thể thao có độ tuổi phù hợp từng môn.