Đổi ngoại tệ ở đâu để không bị phạt?

Vậy nếu có ngoại tệ thì chúng tôi cần đổi ở đâu để được hợp pháp?

Bạn đọc Quỳnh Hoa (Ba Tri, Bến Tre)

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 20/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định: “Việc bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân được thực hiện tại các địa điểm được phép mua ngoại tệ tiền mặt thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được phép phù hợp với quy định của pháp luật và các đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép”.

Ngoài ra, Điều 6 của thông tư trên quy định những đơn vị được phép thực hiện nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân có trách nhiệm:

+ Thông báo danh sách các địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt của toàn hệ thống trên trang tin điện tử của tổ chức tín dụng được phép.

+ Thông báo danh sách các địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn.

Do đó, khi người dân muốn bán ngoại tệ thì cần lên trang tin điện tử của tổ chức kinh tế xem cụ thể địa điểm được mua, bán ngoại tệ để đến đó bán ngoại tệ.

Nếu thực hiện việc mua bán tại những nơi ngoài các địa điểm đã được công bố thì người dân sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu đến 100 triệu đồng vì lỗi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ (theo điểm a khoản 3 Điều 24 Nghị định 96/2014).

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

Lễ 30-4: Những ai được nghỉ 4 ngày liên tục?

(PLO)- Người lao động nào có lịch làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (được nghỉ 2 ngày/tuần vào thứ bảy, chủ nhật) thì dịp lễ 30-4 và 1-5 sẽ được nghỉ bốn ngày liên tiếp.