Đối tượng nào được cấp giấy phép lái xe quốc tế?

Hỏi:
Tôi đã có GPLX ô tô, nay muốn có thêm GPLX quốc tế thì phải làm những thủ tục nào?
Hoàng Minh Sang (Quận 9, TP.HCM)
Trả lời:
Theo Điều 6 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định về đối tượng được cấp GPLX quốc tế (IDP): Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có GPLX quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET, còn giá trị sử dụng.
Cũng theo Điều 8 của thông tư này quy định về thủ tục cấp GPLX quốc tế: Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp IDP theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo thông tư này. Khi nộp đơn phải xuất trình bản chính GPLX quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu.
Trình tự cấp IDP
- Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp IDP theo quy định tại khoản 1 điều này trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT để thực hiện kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của việc cấp IDP. Trường hợp đơn đề nghị không đúng theo quy định thì hướng dẫn thực hiện ngay khi tiếp nhận;
- Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp IDP, Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT thực hiện việc cấp IDP cho cá nhân; trường hợp không cấp IDP thì phải trả lời và nêu rõ lý do.
Trường hợp IDP bị mất hoặc hư hỏng, cá nhân lập đơn đề nghị cấp lại theo quy định tại khoản 1 điều này.
Không cấp IDP đối với các trường hợp sau đây: GPLX quốc gia bị tẩy xóa, hư hỏng không còn đủ các thông tin cần thiết hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; GPLX quốc gia không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.
Trường hợp phát hiện cá nhân có hành vi gian dối để được cấp IDP, tẩy xóa hoặc làm sai lệch thông tin trên IDP được cấp, ngoài việc bị cơ quan cấp IDP ra quyết định thu hồi IDP, cá nhân đó còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp IDP trong thời hạn ba năm, kể từ ngày bị phát hiện hành vi vi phạm.
Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.