Động đất tại Bắc Trà My gây ảnh hưởng thấp

Hiện tại Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trước đó, ngày 24-1, một trận động đất 3,3 độ Richter cũng xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Trao đổi về mức độ ảnh hưởng của các động đất xảy ra trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, cho rằng những trận động đất có độ lớn dưới 4 độ Richter được xếp vào nhóm động đất nhỏ, khả năng gây ảnh hưởng rất thấp. Các trận động đất này xuất phát từ những xung đột kích thích, có thể là do tác động của các công trình thủy điện ở gần khu vực.

Trước thực tế trên, đại diện Viện Vật lý địa cầu cũng lưu ý để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền các địa phương nên di dân ra khỏi khu vực có bán kính đủ an toàn.