Từ khóa:

#động đất
Tìm thấy 385 kết quả
Xuất hiện trận động đất tại Kon Tum

Xuất hiện trận động đất tại Kon Tum

(PLO)- Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận có năm trận động đất liên tiếp vừa xảy ra tại huyện Kon Plông, Kon Tum, trận lớn nhất là 4.0 độ richter

Động đất 4.0 độ tại huyện Kon Plông

Động đất 4.0 độ tại huyện Kon Plông

(PLO)- Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết trận động đất vừa xảy ra tại huyện Kon Plông 4.0 độ và đang tiếp tục theo dõi.