Đồng Nai: Đề nghị khai trừ đảng 1 nguyên trưởng phòng

Ngày 26-10, Tỉnh ủy Đồng Nai vừa tổ chức kỳ họp thứ 33, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 để xem xét một số nội dung, trong đó có xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hiệp Quế (54 tuổi, nguyên trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thống Nhất, cán bộ Phòng Nội vụ huyện Thống Nhất).

Đồng Nai: Đề nghị khai trừ đảng 1 nguyên trưởng phòng ảnh 1
Ông Quế làm giả hồ sơ để xin xác nhận bằng tốt nghiệp THPT của Trường Ninh Giang (Hải Dương). 

Sau khi xem xét, UBKT Tỉnh ủy kết luận ông Nguyễn Hiệp Quế có vi phạm.

Cụ thể, năm 1995 và năm 2001, ông Quế có đơn gửi Trường THPT Ninh Giang (Hải Dương) xin xác nhận trình độ học vấn tốt nghiệp THPT ghi tên Nguyễn Hiệp Quế (Bàng) để bổ sung hồ sơ thay thế bằng tốt nghiệp đã mất và được Trường THPT Ninh Giang xác nhận.

Năm 2012, ông Quế làm thủ tục cải chính hộ tịch và được cơ quan chức năng cải chính hộ tịch điều chỉnh người mang tên Nguyễn Hiệp Bàng thành Nguyễn Hiệp Quế. Sau khi cải chính hộ tịch, ông Quế làm thủ tục xin và được cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT mang tên Nguyễn Hiệp Quế trên nền hồ sơ người mang tên Nguyễn Hiệp Bàng. Thực tế là ông Nguyễn Hiệp Bàng và ông Quế có họ hàng.

Theo UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Quế đã có chủ định làm giả hồ sơ để được coi là đã tốt nghiệp THPT với động cơ cá nhân. Điều này ông Quế đã vi phạm rất nghiêm trọng, làm mất uy tín cá nhân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai nhận định vi phạm của ông Quế diễn ra từ lâu, trước khi được kết nạp Đảng và qua nhiều lần kê khai, bổ sung lý lịch nhưng tổ chức Đảng quản lý cán bộ, đảng viên không phát hiện. Có thể đánh giá việc làm của ông Quế là sai phạm có tính điển hình để các tổ chức Đảng rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đảng viên.

Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật ông Quế bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.