Đồng Nai: Tăng cường xử lý công trình xây dựng không phép

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các địa phương về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Sở Xây dựng nhận được một số đơn, thư của người dân, các văn bản và thông tin báo chí phản ánh việc trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, không đúng mục đích sử dụng đất, không đúng quy hoạch xây dựng.

Đồng Nai: Tăng cường xử lý công trình xây dựng không phép ảnh 1

Một công trình xây dựng không phép trên địa bàn TP Biên Hòa. Ảnh: VH

Do đó, để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, thực hiện nghiêm các chỉ thị của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường, thường xuyên thực hiện kiểm tra thực tế theo quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

UBND các thành phố, huyện thị chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối họp UBND các xã, phường, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra, thống kê các trường hợp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất không được phép xây dựng trên địa bàn; qua đó, rà soát khẩn trương xử lý nghiêm, dứt điểm đối với các trường hợp chưa xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm.

Xác định, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể không kịp thời xử lý, ngăn chặn để chủ đầu tư hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng. Kết quả xử lý báo cáo về Sở Xây dựng để theo dõi, giám sát theo quy định.

Đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao,  Công nghệ sinh học Đồng Nai chủ trì, phối họp với UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành tăng cường công tác kiêm tra, quản lý theo quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dụng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định. 

Trung tâm mua sắm Funan tại Singapore. Nguồn: Woods Bagot

Mặt bằng bán lẻ 'xanh' có hút khách?

(PLO)- Những mặt bằng bán lẻ không quan tâm đến yếu tố thân thiện với môi trường có thể sẽ khó thu hút khách thuê, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ ế ẩm.