Dự án ách tắc vì dùng khái niệm ‘nhà đầu tư’

Theo HoREA, quy định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư là vấn đề dẫn đến xung đột pháp lý, thể hiện sự thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ giữa Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đất đai.

Cụ thể, tại Luật Quy hoạch đô thị quy định “chủ” đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư. Trong khi đó, Luật Đất đai quy định “người sử dụng đất” thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Còn tại Luật Đầu tư quy định “nhà đầu tư” là tổ chức hoặc nhà đầu tư là cá nhân. Như vậy, cả chủ đầu tư dự án hoặc nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc người sử dụng đất đều có quyền tổ chức lập quy hoạch chi tiết.

Do cách hiểu máy móc về quy định Luật Quy hoạch đô thị như vậy mà hiện nay gần như tất cả dự án đầu tư sau khi đã được TP ban hành quyết định chủ trương đầu tư đều bị ách tắc. Lý do là Sở Quy hoạch-Kiến trúc không thụ lý hồ sơ của “nhà đầu tư” trình lên mà yêu cầu phải là hồ sơ của “chủ đầu tư” dự án.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho biết vướng mắc hiện nay về thẩm duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của các dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư chỉ xảy ra cục bộ tại TP.HCM nên TP cần tự giải quyết trước.

“Chỉ có TP.HCM và Hà Nội có Sở Quy hoạch-Kiến trúc, còn 61 tỉnh và TP trực thuộc trung ương khác chỉ có Sở Xây dựng, trong Sở Xây dựng có phòng chức năng về quy hoạch kiến trúc. Đó là lý do 61 địa phương này không bị vướng thủ tục thẩm quyền duyệt đồ án quy hoạch 1/500 của nhà đầu tư và thủ tục chấp thuận chủ đầu tư dự án” - ông Châu nói.

Trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2019, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị, HoREA kiến nghị TP.HCM trình Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị như sau: “Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng, nhà đầu tư, người sử dụng đất tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư”, để giải quyết triệt để vấn đề xung đột pháp lý nêu trên.

Trước mắt, hiệp hội đề nghị TP chỉ đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc thụ lý và giải quyết hồ sơ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (hoặc bản vẽ tổng mặt bằng dự án) đã có quyết định chủ trương đầu tư của TP để giải quyết ách tắc.

Rủi ro khi sử dụng đất không đúng mục đích

Rủi ro khi sử dụng đất không đúng mục đích

(PLO)-  Trên thực tế có không ít trường hợp người dân sử dụng đất (SDĐ) sai mục đích. Phổ biến nhất là trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp nhưng không chuyển đổi mục đích SDĐ.