Dự kiến cách tính lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1-1-2022

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, Bộ LĐ-TB&XH đang tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành về hướng dẫn thực hiện nghị định này.

Theo dự thảo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, từ ngày 1-1-2022, sẽ tăng thêm 7,4% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng cho những người đang hưởng chính sách này.

Cách tăng được tính như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ tháng 1 năm 2022

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 12 năm 2021

x

1,074

Điều chỉnh lương hưu từ ngày 1-1-2022. Ảnh: BHXH Việt Nam

Sau khi điều chỉnh theo mức chung, những người nghỉ hưu trước năm 1995 mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng tiếp.

Cụ thể, đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống tăng thêm 200.000 đồng/tháng; đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Bộ LĐ-TB&XH giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định trên.

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân có trách nhiệm triển khai việc điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng quy định tại thông tư này đối với đối tượng thuộc diện quản lý.

Các đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009, Nghị định số 121/2003 và Nghị định số 09/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000, Quyết định số 613/2020 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008, Quyết định số 38/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm