Dự thảo thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

0:00 / 0:00
0:00

Cụ thể, UBND TP cho biết ngày 23-11-2021, TP có công văn gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ về việc lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên.

Đến nay, TP đã nhận được văn bản góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ chưa có ý kiến.

Nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng dự thảo theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, UBND TP tiếp thu các ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Theo dự thảo nghị quyết, thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND TP Thủ Đức, UBND các quận/huyện (gọi chung là cấp huyện) tại TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra xây dựng TP Thủ Đức, quận/huyện thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của 22 đội thanh tra địa bàn TP Thủ Đức, quận/huyện thuộc Sở Xây dựng. Đồng thời tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức, các quận/huyện của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND cấp huyện.

Việc thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp huyện phải đảm bảo không làm phát sinh biên chế hành chính tại TP.HCM. Thời gian thực hiện thí điểm là hai năm kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực.

Về tổ chức thực hiện, giao UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo quyết định về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực trên. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đồng thời, giao UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả sau thời gian thí điểm và báo cáo Chính phủ.


Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.
Lựa chọn đầu tư bất động sản thời ế ẩm

Lựa chọn đầu tư bất động sản thời ế ẩm

(PLO)- Ngay cả khi tìm được "miền đất hứa", nhà đầu tư bất động sản vẫn cần lựa chọn phân khúc cũng như tìm hiểu chủ đầu nào để quyết định “rót vốn” để bảo đảm dòng tiền sinh lời tốt.