Dừng kí hợp đồng lao động chuyên môn cấp xã ở Đồng Tháp

Ngày 8-3, nguồn tin của PLO.VN cho biết, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi UBND huyện, thị xã, TP chỉ đạo UBND cấp xã dừng ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn để chờ việc thi tuyển công chức cấp xã.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng chỉ đạo đối với các hợp đồng đang còn hiệu lực thì người lao động tiếp tục công việc cho đến khi hết thời hạn hợp đồng. Đồng thời khuyến khích việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, để sớm thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã theo đúng quy định.

Mặt khác, các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng, điều động để kịp thời bổ sung các vị trí bị khuyết do nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác,... tại UBND cấp xã.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về tuyển dụng công chức cấp xã.

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

(PLO)- Nếu nhìn lại chặng đường hơn 50 năm qua, ngành công nghiệp TP.HCM tuy có nhiều đóng góp lớn nhưng đã bắt đầu đi vào giai đoạn lạc hậu, không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại.