Gần hết năm mới xin điều chỉnh vốn là chậm

Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân đã lưu ý như thế khi cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 tại phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ QH ngày 22-12.

Theo tờ trình của Chính phủ, tổng số kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 là 50.000 tỉ đồng. Đến tháng 11 các bộ, ngành, địa phương mới giải ngân đạt 74,9% kế hoạch, trong đó có chín bộ, ngành và 26 địa phương giải ngân dưới 50% kế hoạch.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Chỉ còn chín ngày là kết thúc năm 2016, Chính phủ đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài thế này là chậm. Chính phủ cần nghiêm túc nhận trách nhiệm trong quản lý, điều hành, trước hết là các bộ tham mưu cho Chính phủ về việc này”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 22-12. Ảnh: QH

Theo Chủ tịch QH, điều này không chỉ riêng năm 2016 mà đã kéo dài nhiều năm. Điều này chứng tỏ công tác giải ngân, quản lý, phân bổ, sử dụng vốn nước ngoài còn nhiều bất cập, tồn tại, hạn chế như phân bổ vốn chưa sát với tình hình. Thậm chí có những đơn vị phân bổ không có nhu cầu sử dụng, hoặc chưa hoàn thành thủ tục đã được phân bổ, hoặc chưa đủ điều kiện phân bổ vốn cũng phân bổ nên giờ phải điều chỉnh. Hay việc giải ngân chậm những năm qua đều có trong báo cáo.

Chủ tịch QH dẫn chứng: “Một ví dụ cụ thể là hôm qua, chút nữa thì Hà Nội mất 800 tỉ đồng vốn ODA nếu không xử lý kịp thời. Hỏi, Hà Nội bảo đã gửi cho Chính phủ từ tháng 6-2016 nhưng cho đến hôm qua, trong lúc Ủy ban Thường vụ QH họp, Chính phủ mới báo cáo xin ý kiến để xử lý ngay. Cuối cùng lãnh đạo QH phải hội ý, đồng ý cho xử lý để được giải ngân tiếp”.

Trước tình hình trên, Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ “đánh giá, phân tích kỹ nguyên nhân, giải trình rõ và có giải pháp chấn chỉnh vào năm 2017, không lặp lại tình trạng này”.

Đồng ý với đề xuất đề nghị điều chỉnh vốn nước ngoài năm 2016 nhưng Chủ tịch QH lưu ý phải điều chỉnh đúng thẩm quyền, đúng Hiến pháp, đúng luật. “Cái nào cắt giảm, đề nghị bổ sung, phải đảm bảo không trái với cam kết mà chúng ta đã ký trong hiệp định vay vốn nước ngoài, cũng như các luật có liên quan. Riêng việc cấp vốn điều lệ cho hai ngân hàng chính sách và ngân hàng phát triển phải lưu ý, đảm bảo và đúng quy định” - Chủ tịch QH nói.

Đến ngày 19-12, có bốn bộ, ngành trung ương và 17 địa phương đề xuất bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 hơn 14.000 tỉ đồng. Chính phủ đề nghị cắt giảm hơn 5.800 tỉ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 của 11 bộ, ngành trung ương và 28 địa phương. Đồng thời đề nghị bổ sung hơn 7.000 tỉ đồng để bổ sung cho các nhiệm vụ và các dự án. Trong đó có 17 dự án kết thúc hiệp định trong năm 2016, đặc biệt là bổ sung gần 4.500 tỉ đồng để cấp vốn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm