Từ khóa:

#GCN
Tìm thấy 8 kết quả
Chuyển nhượng nhà, đất sao phải đổi sổ?

Chuyển nhượng nhà, đất sao phải đổi sổ?

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi chuyển nhượng mà trên trang giấy chứng nhận không còn trống để xác nhận thay đổi thì được cấp giấy mới.