Khánh thành Trung tâm bồi dưỡng kiến thức phụ nữ

Khánh thành Trung tâm bồi dưỡng kiến thức phụ nữ

(PL)- Ngày 19-5, báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày ra số báo đầu tiên và khánh thành Trung tâm bồi dưỡng kiến thức phụ nữ tại số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM).