Trường có trụ sở tại phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Đây là  trường công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.

Trường có nhiệm vụ đào tạo theo ba cấp trình độ là cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động. Ngoài ra, trường cũng nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật...

Thành lập Trường  CĐ Cộng đồng Đắk Nông - ảnh 1
Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông lên nhận quyết định thành lập trường

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông, hiện các hạng mục giai đoạn 1 dự án Trường CĐ cộng đồng Đắk Nông đã hoàn thành, đủ điều kiện để đưa vào sử dụng. Cụ thể, dự án đã hoàn thành các hạng mục: Nhà khoa học cơ bản, khối giảng đường chung, trang thiết bị bên trong lớp học, phòng làm việc.

Thành lập Trường  CĐ Cộng đồng Đắk Nông - ảnh 2
Ông Nguyễn Hữu Lành được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường CĐ Cộng đồng Đắk Nông

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Lành, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông, đã nhận quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn chức vụ hiệu trưởng Trường CĐ Cộng đồng Đắk Nông.