Giao hơn 30 ha đất quận 2 bán đấu giá theo kết luận thanh tra

UBND TP.HCM vừa có quyết định chấm dứt việc giao khu đất hơn 30ha tại phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM để đem bán đấu giá. 

Theo đó, UBND TP.HCM căn cứ thông báo kết luận Thanh Tra Chính phủ ngày 4-9-2018 để ra quyết định chấm dứt việc giao khu đất hơn 30 ha tại phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM cho Công ty TNHH Phát triển Thế kỷ 21 (nay là Công ty Cổ phần phát triển Quốc tế Thế kỷ 21) để đầu tư xây dựng chung cư phục vụ tái định cư tại quyết định số 2405 của UBND TP.HCM ngày 31-5-2010.

Lý do: UBND TP giao khu đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện bán đấu giá theo thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ nói trên.

UBND TP yêu cầu Công ty Cổ phần phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 có trách nhiệm bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận, quản lý theo quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận khu đất, quản lý chặt chẽ và thực hiện thủ tục bán đấu giá theo quy định pháp luật.

UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP theo dõi, giám sát việc thực hiện quyết định này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm