Giao lưu trực tuyến: Công chứng, chứng thực hợp đồng nhà, đất

Khi bạn mua bán, chuyển nhượng nhà, đất thì trường hợp nào phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng? Các hợp đồng này có hiệu lực pháp luật từ khi nào? Nhà chưa có giấy hồng, giấy đỏ thì có được công chứng, chứng thực hay không? Hợp đồng cho thuê nhà ở có cần phải công chứng hay không? Cần xuất trình các loại giấy tờ gì khi đi chứng thực, công chứng hợp đồng, mức phí ra sao?... 

Mời bạn đọc có thắc mắc đặt câu hỏi tại www.plo.vn.