Giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch MTTQ VN

Sáng 12-4, Hội nghị Đoàn Chủ tịch (lần thứ tám, khóa IX) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đồng giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hiệp thương giữ chức Chủ tịch của tổ chức này.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn cho biết sau Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã có ý kiến về công tác nhân sự và tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV vừa qua đã bầu, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch MTTQ VN đã được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến, thảo luận, thông qua Tờ trình, Nghị quyết Hội nghị để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục trình xin ý kiến tại Hội nghị lần thứ tư Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX theo Điều lệ Mặt trận.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: MTTQ

Ông Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay: Căn cứ thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

100% thành viên Đoàn Chủ tịch có mặt tại Hội nghị đã biểu quyết, đồng ý giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam để Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Trần Thanh Mẫn sau đó đã cảm ơn Đoàn Chủ tịch và chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến được Bộ Chính trị giới thiệu để hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông mong muốn ông Đỗ Văn Chiến sẽ kế thừa, phát huy, tiếp tục đảm nhận tốt trọng trách của mình để Mặt trận ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ mới của đất nước, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cũng trình bày Tờ trình bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tờ trình đề nghị Hội nghị bổ sung tám người là đại diện các Tổ chức thành viên và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tham gia Ủy ban Trung ương; cử bổ sung hai người là đại diện tổ chức thành viên tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm