Từ khóa:

#Google Doodle
Tìm thấy 49 kết quả
Hôm nay sinh nhật thứ 23 của Google

Hôm nay sinh nhật thứ 23 của Google

(PLO)- Google Doodle hôm nay (ngày 27-9) mừng sinh nhật thứ 23. Google được thiết kế là một hình động có phạm vi tiếp cận người dùng Google trên toàn cầu.