Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định số 4230/QĐ - UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, Chử Xuân Dũng, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền.

Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ảnh 1

Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội họp

Ban Chỉ đạo thành phố có chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố; Trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo các cấp, Sở Chỉ huy TP, Sở Chỉ huy các cấp, các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch...

Quyết định cũng thành lập các tiểu ban gồm:

Tiểu ban Y tế do Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban này có chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19, tiêm chủng... và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội do Phó Chủ tịch Thường trực Lê Hồng Sơn làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban này có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc việc tuân thủ các quy định pháp luật và tuân thủ thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, truy vết, cách ly, khoanh vùng và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tiểu ban Tài chính, hậu cần do Phó Chủ tịch Hà Minh Hải làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban này có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí, công tác mua sắm vaccine, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc... phục vụ phòng, chống dịch; đề xuất xây dựng các chế độ, chính sách đối với các lực lượng phòng, chống dịch.

Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa do Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban này có nhiệm vụ chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các đơn vị, địa phương nhất là các đơn vị, địa phương bị cách ly, phong tỏa.

Tiểu ban Dân vận, vận động, huy động xã hội và an sinh xã hội do Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Truyền thông do Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai làm Trưởng Tiểu ban.

Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, điều hành, điều phối hoạt động chung của Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo; tổng hợp tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, hằng ngày, hằng tuần báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

(PLO)- Nếu nhìn lại chặng đường hơn 50 năm qua, ngành công nghiệp TP.HCM tuy có nhiều đóng góp lớn nhưng đã bắt đầu đi vào giai đoạn lạc hậu, không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại.