Hà Nội sẽ huy động nguồn xã hội hóa xây dựng trung tâm báo chí

Ngày 9-4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Sở TT&TT, các cơ quan báo chí TP Hà Nội về kết quả thực hiện quy hoạch báo chí TP; công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; giải pháp tăng cường hiệu quả công tác truyền thông...

Hà Nội sẽ huy động nguồn xã hội hóa xây dựng trung tâm báo chí ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Theo báo cáo của Sở TT&TT, hiện TP Hà Nội đang thực hiện đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hà Nội đến năm 2025 (được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 2-1-2020).

Theo đề án, đến hết năm 2020, Hà Nội còn tám cơ quan báo chí gồm: năm báo, hai tạp chí và một đài phát thanh - truyền hình (giảm 10 cơ quan báo chí).

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí TP đã thông tin kịp thời, đầy đủ, toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của TP và cả nước; kịp thời phát hiện, biểu dương những nhân tố mới điển hình tiên tiến.

Báo chí TP Hà Nội cũng đã đấu tranh, phản biện các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội của thủ đô và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân.

Riêng thông tin về dịch bệnh COVID-19, từ 20-1 đến nay, các cơ quan báo chí TP đã đăng tải trên 21.000 tin, bài để kịp thời tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả đối với các thông tin sai lệch về dịch bệnh, gây mất ổn định xã hội.

Tại cuộc làm việc, đại diện nhiều cơ quan báo chí của TP nhận định mặc dù Thành ủy, UBND TP đã có nhiều chỉ đạo nhưng việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí ở một số đơn vị còn hạn chế, nhất là những vụ việc “nóng”, dư luận quan tâm.

Đại diện các cơ quan báo chí kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, TP cần có cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên, sâu sát hơn. Đồng thời hỗ trợ các cơ quan báo chí về công nghệ làm báo mới để xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, đặc biệt là hỗ trợ chuyển đổi sang công nghệ số cho các báo…

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Sở TT&TT trong những năm qua, đã góp phần quan trọng vào thành tích chung.

Bí thư Hà Nội đánh giá cơ quan báo chí TP đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng các cơ quan báo chí TP còn thiếu tính nhạy bén, chủ động; chưa khai thác hết và chưa tương xứng với vị thế của báo chí thủ đô.

Nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, báo chí xuất bản của TP còn rất lớn, Bí thư Thành ủy lưu ý Sở TT&TT cần chú trọng tham mưu, triển khai hiệu quả quy hoạch phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

Song song đó là đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, đưa công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời bám sát và triển khai tốt các chỉ thị của trung ương về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin để đây thực sự là “nền tảng của nền tảng, hạ tầng của hạ tầng”. 

Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu Sở TT&TT tăng cường thông tin về các nhiệm vụ chính trị của TP, nhất là trong giai đoạn này đang tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong đó chú trọng thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với các cơ quan báo chí TP, Sở TT&TT cần tăng cường, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin cơ sở, trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và có sự đổi mới, phù hợp với thực tiễn.

Bí thư Thành ủy TP cũng lưu ý bản thân Hà Nội đã là một kho thông tin đồ sộ,  do vậy các cơ quan báo chí TP cần đổi mới, năng động, sáng tạo hơn, phản ánh kịp thời các thông tin của TP.

Bí thư Hà Nội cho biết trong thời gian tới sẽ làm việc với Bộ TT&TT, các doanh nghiệp viễn thông lớn để hỗ trợ các cơ quan báo chí về chuyển đổi số; về nền tảng công nghệ, hạ tầng viễn thông, hệ thống kết nối, giao ban trực tuyến...

Bí thư Hà Nội cũng giao Ban cán sự Đảng UBND TP nghiên cứu, xây dựng một trung tâm báo chí của TP bằng hình thức xã hội hóa để tạo thành ngôi nhà chung, đáp ứng các yêu cầu cho báo chí của Hà Nội và hỗ trợ các cơ quan báo chí trung ương, của các địa phương khác trên địa bàn hoạt động hiệu quả.