Hà Tĩnh hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền

Hội nghị đã công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ với Phòng Nội vụ huyện Đức Thọ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Thọ; hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đức Thọ với Thanh tra huyện Đức Thọ thành Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện Đức Thọ; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ với Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Thọ thành Văn phòng Cấp ủy chính quyền huyện Đức Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn hoan nghênh Đức Thọ là địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện thí điểm các nội dung của Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã trao đổi với cấp ủy, chính quyền huyện một số nội dung, quan điểm, định hướng trong công tác sáp nhập xã.