Hải Phòng: Dừng chốt kiểm dịch, khôi phục tất cả các hoạt động

Ngày 19-3, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dừng tất cả các chốt kiểm soát và cho phép khôi phục tất cả các hoạt động bị hạn chế.

Cụ thể, từ 0 giờ ngày 20-3, cho phép khôi phục lại tất cả các hoạt động bị tạm dừng hoặc bị hạn chế nhưng phải thực hiện biện pháp 5K và các biện pháp phòng chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định.

Hải Phòng: Dừng chốt kiểm dịch, khôi phục tất cả các hoạt động ảnh 1

Dừng các chốt kiểm soát dịch bệnh, khôi phục các hoạt động các lĩnh vực bị hạn chế

Dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát ra vào TP và các tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở các thôn tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Đối với người từ Hải Dương đến Hải Phòng, nếu từ các huyện Kim Thành, TP Chí Linh, TP Hải Dương vẫn bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.

Người từ các huyện thị xã khác của tỉnh Hải Dương tới Hải Phòng áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 2 ngày thì không phải cách ly y tế mà chỉ cần khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe.

Các trường học, DN lập phương án cách ly đối với học sinh, sinh viên, người lao động thuộc đối tượng phải cách ly y tế tập trung (như hình thức cách ly y tế tập trung đối với các chuyên gia), báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.